آرشیو برچسب ها

بارش باران رحمت الهی در شهر سامن

بارش باران رحمت الهی در شهر سامن بارش باران رحمت الهی در روزهای آغازین سال ۹۴ موجب خوشحالی مردم و کشاورزان سامنی شد همزمان با بارش رحمت الهی بر زمین خشک سامن موجب خوشحالی مردم و کشاورزان منطقه و مایه دلگرمی آنها شد بارش باران که از امروز صبح آغاز شده همچنان ادامه دارد تشنگی زمین های خشک ومزارع ، …

مطالعه مطالب بیشتر