آرشیو برچسب ها

اسامی مزارع سامن

اســـــــــــــــــــامی مزارع سامن دلزه(دزله) دژله:جایی که قلعه و حصار دارد. دره قشلاق قشلاق (ترکی- مغولی) جای گرم که زمستان در آن به سر برند، و آن را به عربی مشتاه‌ی خوانند. کریم آد (کریم آباد) پشت باغا (پشت باغات) سیاکله (سیاه کوه) زرین خانه خانه آفتاب، مزرعه رو به آفتاب اسیلیه   مزرانو (مزرعه نو) حیازه   کیوره افشار کۊ وره …

مطالعه مطالب بیشتر