آرشیو برچسب ها

برگزاری جلسات قرآنی به مناسبت ماه مبارک رمضان در شهر سامن

مطالعه مطالب بیشتر

طنزی به مناسبت ماه مبارک رمضان

مطالعه مطالب بیشتر

تلاوت روزانه قرآن بصورت عمومی

آمد رمضان و مقدمش بوسیدم –                       در رهگذرش طبق طبق  گل چیدم  من با چه زبان شکر بگویم که به چشم –              یک بار دگر ماه خدا را دیدم   ماه محبت خدا ، ماه عشق ،ماه دل به معشوق سپردن ،ماه راز ونیاز …

مطالعه مطالب بیشتر