آرشیو برچسب ها

ساماندهی مرکز میوه فروشی در شهر

شهرداری سامن با مساعدت و همکاری جناب آقای ساوند ریاست محترم اداره آموزش و پرورش سامن و همچنین جناب آقای مهندس جهانگیری بخشدار محترم سامن و پیگیری مصرانه اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم از روز دوشنبه مورخ ۹۲/۹/۱۱ اقدام به جمع آوری میوه فروشان سطح شهر در بازارچه مرکزی شهرداری واقع در کودکستان لاله سرخ نمود. این بازارچه همه …

مطالعه مطالب بیشتر