آرشیو برچسب ها

آسیاب دستی قدیمی در سامن -دستاس یا دسار

سلام امروز براتون تصویری گرفتم از یک آسیاب دستی که سامنی ها به اون دسار می گن و می گفتن.   در لغتنامه عمید این وسیله به نامهای دست آس – دستاس – آس دست – آس دستی که آسیای کوچکی دارای دو سنگ و یک دسته چوبی است و آنرا با دست می گردانند معرفی می گردد. ولی در …

مطالعه مطالب بیشتر