آرشیو برچسب ها

خطر ویرانی شهر دوره اشکانی را تهدید می‌کند

samen-2015feb19

شهر زیرزمینی پنهان در بخش «سامن» شهرستان ملایر استان همدان، میراثی ۳۵۰۰ ساله از دوره اشکانیان است که اگر از آن مراقبت نشود ممکن است تا چند سال آینده پیش از آن‌که مردم از آن بازدید کنند، به‌طور کامل تخریب شود. به گزارش تسنیم، باستان شناسان هسته اولیه این شهر را متعلق به قبل از دوره اشکانیان می دانند که …

مطالعه مطالب بیشتر