فضایل قرآن کریم در کلام معصومین

فضایل قرآن کریم در روایات

۱ – قال رسول الله (ص): فضل القرآن على سائر الکلام کفضل الله على خلقه.

رسول خدا (ص) فرمود: برترى قرآن بر سایر سخنان، مانند برترى خداوند است بربندگانش. جامع الاخبار،  ص ۱۱۴….

 

۲ – قال رسول الله (ص): إن أحسن الحدیث کتاب الله.

رسول خدا (ص) فرمود: بهترین سخن کتاب خداوند است.       بحار الانوار، ج۷۷، ص ۱۲۲

 

 ۳ – قال علی بن الحسین (ع): لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن یکون القرآن معی.

 حضرت على بن الحسین علیهما السلام فرمود: اگر همه مردم که ما بین مشرق و مغرب هستند بمیرند من از تنهائى هراس نکنم پس از آنکه قرآن با من باشد.             کافى، کلینى، ج ۲، ص ۶۰۲

 

 

 ۴ – قال رسول الله (ص): انی تارک فیکم الثقلین ما إن تمسّکتم بها لن تضلّوا بعدی: کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتى یردا علی الحوض

 رسول خدا (ص) فرمود: من در میان شما دو چیز سنگین و (گرانبها) به یادگار مى‌گذارم: کتاب خدا و اهل بیت من از هم جدا نمى‌شوند، تا مرا نزد حوض کوثر ملاقات کنند.         بحارالانوار، ج ۲، ص ۹۹

 

 

 ۵ – قال رسول الله (ص): القرآن أفضل کل شیء دون الله عز وجل، فمن وقّر القرآن فقد وقّر الله، ومن لم یوقّر القرآن فقد استخف بحرمه الله، حرمه القرآن على الله کحرمه الوالد على ولده.

 

رسول خدا (ص) فرمود: قرآن از همه چیز برتر است به جز خداوند عزوجل، پس کسى که از قرآن تجلیل کند، از خدا تجلیل کرده و کسى که قرآن را تجلیل نکند به حریم خدا اهانت کرده است، حرمت و قدر قرآن نزد خدا مانند برترى پدر بر فرزند است.           جامع الاخبار، سبزوارى، ص ۱۱۵

 

 ۶ – عن أبی عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): القرآن هدى من الضلاله، وتبیان من العمى‌، واستقاله من العثره، ونور من الظلمه، وضیاء من الأجداث [الأحداث]، وعصمه من الهلکه، ورشد من الغوایه، وبیان من الفتن، وبلاغ من الدنیا إلى الآخره، وفیه کمال دینکم، وما عدل أحد من القرآن إلا إلى النار.

 امام صادق (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (ص) فرمود: قرآن راهنماى گمراهى است و بینائى از هر کورى است، و سبب گذشت از لغزشها است، و روشنى در هر تاریکى است، و در پیشامدها (و بدعتها) پرتوى است و نگاهدارنده از هر هلاکتى است و ره جوئى در هر گمراهى است، و بیان کننده هر فتنه و اشتباهى است، و انسان را از دنیاى (پست به سعادتهاى) آخرت رساند، و در آنست کمال دینى شما، و هیچکس از قرآن رو گردان نشود جز به سوى دوزخ.

 

صافى، فیض کاشانى، ج۱، ص ۱۶

 

 ۷ – عن أبی عبد الله (ع) قال: إن هذا القرآن فیه منار الهدى ومصابیح الدجى، فلیجل جال بصره ویفتح للضیاء نظره، فإن التفکّر حیاه قلب البصیر، کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالنور.

 حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: همانا این قرآن (کتابی) است که در آن است جایگاه نور هدایت و چراغهاى شب تار، پس شخص تیزبین باید که در آن دقت کند و براى پرتوش نظر خویش را بگشاید، زیرا که اندیشه کردن، زندگانى دل بینا است، چنانکه آنکه جویاى روشنى است در تاریکى ها بسبب نور راه پیماید. کافى، کلینى، ج ۲، ص ۶۰۰

 

 

۸ – کان فی وصیه أمیر المؤمنین (ع) أصحابه: اعلموا أن القرآن هدى النهار ونور اللیل المظلم، على ما کان من جهد وفاقه.

در سفارش امیر المؤمنین (علیه السلام) به یارانش بود که: بدانید همانا قرآن راهبر روز است و پرتو افکن شب تار اگر چه (آنکس که در صدد راهنمائى شدن و کسب نورش باشد) در سختى و ندارى باشد. (زیرا فقر و فاقت او را از آن باز ندارد بلکه رغبتشان را در این باره افزون کنند)    کافى، کلینى، ج ۲، ص ۶۰۰

 

۹ – قال أبو عبد الله (ع): إن العزیز الجبّار أنزل علیکم کتابه، وهو الصادق البارّ، فیه خبرکم وخبر من قبلکم وخبر من بعدکم وخبر السماء والأرض، ولو أتاکم من یخبرکم عن ذلک لتعجبتم.

در ((کافى)) به سندش از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند عزیز و جبار کتاب خود را بر شما فرو فرستاد، و اوست راستگو و نیکوکردار، در آن است خبر شما و خبر کسانى که پیش از شما بودند و کسانى که پس از شما آیند و خبر آسمان و زمین، و اگر کسى نزد شما آید که شما را از آن خبر مى‌دهد بى شک تعجب مى‌کنید.

کافى، کلینى، ج۲، ص ۵۹۹

 

 ۱۰ – عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: إن القرآن زاجر وآمر، یأمر بالجنه ویزجر عن النار.

 

ابوبصیر گوید: شنیدم حضرت صادق (علیه السلام) میفرمود: همانا قرآن بازدارنده و فرمان دهنده است. به بهشت فرمان دهد و از دوزخ باز دارد.    کافى، کلینى، ج ۲، ص ۶۰۱

 

۱۱ – قال رسول الله (ص): إن أهل القرآن فی أعلى درجه من الآدمیین ما خلا النبیّین والمرسلین، فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم، فإن لهم من الله العزیز الجبار لمکاناً علیّاً.

رسول خدا (ص) فرمود: همانا اهل قرآن در بلندترین درجات آدمیان هستند بجز پیامبران و مرسلین، پس حقوق اهل قرآن را اندک و کم نشمارید، زیرا براى ایشان از طرف خداوند عزیز جبار مقام بلندى است. کافى، کلینى، ج ۲، ص ۶۰۳

 

۱۲ – شکا رجل إلى النبی (ص) وجعاً فی صدره، فقال (ص): استشف بالقرآن، فإن الله عز وجل یقول: {وشفاء لما فی الصدور}.

مردى از درد سینه به پیغمبر (ص) شکایت کرد، حضرت (ص) فرمود: بوسیله قرآن شفا بجوى زیرا خداى عزوجل فرماید: «(و این قرآن) شفاء است براى آنچه در سینه‌ها است». کافى، کلینى، ج۲، ص ۶۰۰، وآیه در سوره یونس / آیه ۵۷

 

 ۱۳ – قال رسول الله (ص): أشراف أُمّتی حمله القرآن وأصحاب اللیل.

 رسول خدا (ص) فرمود: قرآنیان و شب زنده داران، بزرگواران امت من هستند.  خصال، صدوق، ص ۷

 

 

 ۱۴ – قال رسول الله (ص): حمله القرآن عرفاء أهل الجنه، والمجتهدون قوّاد أهل الجنه، والرسل ساده أهل الجنه.

 حاملان قرآن ناظران اهل بهشت، و کوشاگران در بندگى پیشاهنگام اهل بهشت، و رسولان الهى سروران اهل بهشت اند.

 

کافى، کلینى، ج۲، ص ۶۰۶

 

 ۱۵ – قال رسول الله (ص): أفضل عباده أمتی قراءه القرآن نظراً.

 رسول خدا (ص) فرمود: برترین عبادت امت من روخوانى قرآن است. کنز العمال، ج ۱، ص ۵۱۱، ح ۲۲۶۵

 

 

۱۶ – قال رسول الله (ص): یا سلمان علیک بقراءه القرآن فإن قراءته کفاره للذنوب، و ستره من النار، وأمان من العذاب.

رسول خدا (ص) فرمود: اى سلمان! بر تو باد خواندن قرآن، زیرا قرآن خواندن کفاره گناهان و سپرى در مقابل آتش و بازدارنده از عذاب است.   جامع الاخبار و الآثار، ج ۱، ص ۳۰۸

 

۱۷ – عن أبی عبد الله (ع) قال: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه،

حضرت صادق (ع) فرمود: هر که در حال جوانى قرآن بخواند و با ایمان هم باشد قرآن با گوشت و خونش بیامیزد،

کافى، کلینى، ج۲، ص ۶۰۳ – ۶۰۴

 

 ۱۸ – قال النبی (ص): نوّروا بیوتکم بتلاوه القرآن، ولا تتخذوها قبوراً کما فعلت الیهود والنصارى صلّوا فی الکنائس والبیع وعطّلوا بیوتهم، فإن البیت إذا کثر فیه تلاوه القرآن کثر خیره، واتّسع أهله، وأضاء لأهل السماء کما تضیء نجوم السماء لأهل الدنیا.

 پیامبر گرامى (ص) فرمود: نورانى کنید خانه‌هاى خودتان را به تلاوت قرآن و آن را قبرستان قرار ندهید مانند کارى که یهود و نصارى کردند، نماز را در کلیساها و (کنیسه‌ها) خواندند و خانه‌هاى خود را معطل گذاشتند، پس به درستى که اگر زیاد شود تلاوت قرآن در خانه‌اى خیر و وسعت براى اهل آن زیاد مى‌شود و آن خانه مى‌درخشد و به اهل آسمان نور مى‌دهد، آنچنان که ستاره‌هاى آسمان به اهل زمین نور مى‌دهد و مى‌درخشد. وسائل الشیعه، ج۶، ص ۲۰۰

 

 

 ۱۹ – روی عن رسول الله (ص): أدبوا أولادکم على ثلاث خصال: حب نبیکم، وحب أهل بیته، وعلى قراءه القرآن، فإن حمله القرآن فی ظل الله یوم لا ظل إلا ظله، مع أنبیائه وأصفیائه.

 از رسول خدا (ص) روایت شده است: فرزندانتان را به سه خصلت تربیت کنید: اول محبت به پیامبر، دوم محبت به خاندان پیامبر، و سوم تلاوت قرآن و کسانى که قرآن را همراه داشته باشند در روز قیامت که هیچگونه پناهى نیست آنها در پناه قرآن به همراه پیامبران و برگزیدگان خدا خواهند بود.  ثواب الاعمال وعقابها، على محمد على دخیل، ص ۴۹۲

 

 

 ۲۰- قال علی (ع): مَنْ انس بِتِلاوَهِ القرآنِ لَمْ تُوحِشهُ مُفارِقهَ الاِخوانِ

 امام على (ع) فرمود: هر کس به تلاوت قرآن انس گیرد جدایى برادران او را به وحشت نیندازد.

 

 

 ۲۱- قال رسول الله (ص): اِذا اَحَبَّ اَحَدَکُمْ اَن یُحْدِثَ رَبَّهُ فَلْیُقراُ القرآنَ

 رسول خدا (ص) فرمود: هر کس دوست دارد با خدایش سخن بگوید قرآن بخواند.

 

 

 ۲۲- قال علی (ع): لِقاحُ الایمانِ تِلاوَهُ القرآنِ

 امام على (ع) فرمود: تلاوت قرآن مایه بارورى ایمان است.

 

 

 ۲۳- قال رسول الله (ص): اَعْبَدُ النّاسِ اَکْثَرُهُمْ تِلاوه القرآنِ

 رسول خدا (ص) فرمود: عابدترین مردم کسى است که بیشتر تلاوت قرآن کرده باشد.

 

 

 فضایل فراگیرى قرآن

 ۲۴ – قال رسول الله (ص): خیارکم من تعلّم القرآن و علّمه

 

رسول خدا (ص) فرمود: بهترین شما کسانى هستند که قرآن را آموخته و به دیگران تعلیم مى‌دهند.

بحارالانوار، ج ۹۲، ص ۱۸۶

 

 ۲۵ – عن الإمام الصادق (ع) قال: ینبغی للمؤمن أن لا یموت حتى یتعلّم القرآن أو یکون فی تعلیمه.

 امام صادق (ع) مى‌فرماید: سزاوار است که مؤمن قبل از مردن قرآن را فرا گیرد یا در پى فراگیرى باشد.

 

کافى، کلینى، ج ۲، ص ۶۰۷

 

 ۲۶ – روی عن رسول الله (ص) أنه قال: ما من رجل علّم ولده القرآن إلا تُوّج أبواه یوم القیامه بتاج الملوک وکسیا حلتین لم یر الناس مثلهما.

 رسول خدا (ص) فرمود: هر مردى که فرزندش را قرآن بیاموزد در روز قیامت تاجى شاهانه و لباس زیبا بر تن پدر و مادر آن فرزند قرار خواهد گرفت که مردم مانند آنرا ندیده‌اند. مجمع البیان، ج ۱، ص ۹

 

 

 ۲۷- وجاء أبو ذر إلى النبی (ص) فقال: یا رسول الله انی أخاف ان أتعلم القرآن ولا أعمل به، فقال لا یعذب الله قلباً أسکنه القرآن.

 ابوذر نزد رسول خدا (ص) آمد و عرض کرد: یا رسول الله مى‌ترسم که قرآن را فرا گیرم ولى به آن عمل نکنم، حضرت فرمود: خداوند دلى را که قرآن در او جاى گرفته عذاب نخواهد کرد. مجمع البیان، طبرسى، ج ۱، ص ۱۶

 

 

۲۸ – قال رسول الله (ص): إن أردتم عیش السعداء، وموت الشهداء، والنجاه یوم الحسره [الحشر]، والظلّ یوم الحرور، والهدى یوم الضلاله، فادرسوا القرآن، فإنه کلام الرحمن وحرز من الشیطان، ورجحان فی المیزان.

رسول خدا (ص) فرمود: اگر خواستار زندگى سعادتمندان، و مرگ شهیدان و نجات روز محشر، و سایه در روز قیامت و هدایت در روز گمراهى هستید پس قرآن بیاموزید، زیرا آن گفته خداى مهربان و ایمنى از شیطان و موجب برترى و وزنه خوبیهاى شما است.   بحار الانوار، مجلسى، ج ۹۲، ص ۱۹

 

فضایل حفظ قرآن

۲۹ – عن أبی عبد الله (ع) قال: الحافظ للقرآن العامل به مع السفره الکرام البرره.

حضرت صادق (ع) فرمود: حافظ قرآن که بدان عمل کند در آخرت رفیق با فرشتگان پیغامبرنده و نیکرفتار خداوند است.

کافى، کلینى، ج۲، ص ۶۰۳

 

 ۳۰ – قال رسول الله (ص): من قرأ القرآن حتى یستظهره ویحفظه أدخله الله الجنه.

 رسول خدا (ص) فرمود: هر کس قرآن را تلاوت کند تا حفظ کند خداوند او را وارد بهشت خواهد کرد.

 

مجمع البیان، طبرسى، ج ۱، ص ۱۶

 

 ۳۱ – قال رسول الله (ص): اقرؤا القرآن واستظهروه، فإن الله تعالى لا یعذِّب قلباً وعا القرآن.

 رسول خدا (ص) فرمودند: قرآن را بخوانید و حفظ کنید زیرا خداوند تعالى قلبى که قرآن آن را در خود جاى داده عذاب نمى‌کند.   بحار الانوار، مجلسى، ج ۹۲، ص ۱۹

 

 

 ۳۲ – قال رسول الله (ص): عدد درج الجنه عدد آیات القرآن، فإذا دخل صاحب القرآن الجنه قیل له: اقرأ وارقأ لکل آیه درجه فلا تکون فوق حافظ القرآن درجه.

 رسول خدا (ص) فرمودند: تعداد درجات بهشت به تعداد آیه‌هاى قرآن است، هنگامى که اهل قرآن وارد بهشت شود به او گفته مى‌شود قرآن بخوان و بالا برو، بنابراین بالاترین درجه از آن حافظان قرآن است. بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۲۲

 

                                                                                                                                                          التماس دعا

 

از این مطلب بازدید کنید

احادیثی در باره روزه

پایه هاى اسلام قال الباقر علیه السلام:          بنى الاسلام على خمسه اشیاء، على الصلوه و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عبارت ریاضی را کامل نمایید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.