اسامی مزارع سامن

اســـــــــــــــــــامی مزارع سامن

دلزه(دزله)

دژله:جایی که قلعه و حصار دارد.

دره قشلاق

قشلاق (ترکی- مغولی) جای گرم که زمستان در آن به سر برند، و آن را به عربی مشتاه‌ی خوانند.

کریم آد

(کریم آباد)

پشت باغا

(پشت باغات)

سیاکله

(سیاه کوه)

زرین خانه

خانه آفتاب، مزرعه رو به آفتاب

اسیلیه

 

مزرانو

(مزرعه نو)

حیازه

 

کیوره افشار

کۊ وره ( رو به کوه)

کیوره قاضی

کۊ وره ( رو به کوه)

ورکونه

 

مرویل

 

دره خونی

دره خانی برگرفته از واژه خانی یا کانی که به معنی چشمه است.

دره کلنگ

(دره دُرنا)

دره اسبی

(دره سفید)

می وا

(جایی که تاکستان آنجا را آباد کرده)

اُشتِرمل

برای نشان دادن بزرگی و عظمت اسم در لرستان واژه شتر را به اسم اضافه می کردند ،مانند واژه هایی نظیر اشتر مل (گردن شتر) ، اشتر خار

داله

 

زونی اؤ

(رود پر آبی که آبش تا زانوی پا «زونی»می رسد)

زاغه

محل نگهداری حشم در زمستان.

یه رو را

(یک روز راه)

کوهانی

(گاوهانی=گوهان مقدارزمینی که یک جفت گاو می تواند در یک روز شخم کند)

علی آباد

مزرعه علی آباد در غرب شهر است که اکنون نصفی از آن جزء منطقه مسکونی گردیده و قناتی هم به همین اسم بوده که این قسمت مشروب می کرده است .

زیرده

زرعه زیرده که در قسمت شمال شهر سامن است و دو قنات به اسمهای (لوآیی) و(خونی) دارد که در حال کم آبی و خشک شدن می باشد.

داله و دِله

مزارع داله و دِله که هر دو در جوار هم در غرب شهر سامن می باشد.

 

 منبع: http://vsamen.blogfa.com و با تشکر از آقای شاه محمدی

 

۴ نظرات

  1. ارسلان شاه محمدی

    با تشکر از زحمت جمع آوری اسامی مزارع سامن باید چند مورد به آن اضافه نمود

    ۱- مزرعه علی آباد در غرب شهر است که اکنون نصفی از آن جزء منطقه مسکونی گردیده و قناتی هم به همین اسم بوده که این قسمت مشروب می کرده است .
    ۲- مزرعه زیرده که در قسمت شمال شهر سامن است و دو قنات به اسمهای (لوآیی) و(خونی) دارد که در حال کم آبی و خشک شدن می باشد.
    ۳ – مزارع داله و دِله که هر دو در جوار هم در غرب شهر سامن می باشد.

  2. همچنین اسم مزرعه لایینه محله نو که ضلع شمال غربی سامن انتهای لوار سر اسیل میباشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عبارت ریاضی را کامل نمایید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.