اشعار قرآنی

در پرتو قرآن

بیا در پرتو انوار قرآن                                بیا تا بنگری آثار قرآن    

 رسی بر آننشاط جاودانی                    لتجری تحتها الانهارقرآن 

  

 بیا تا می‌توانی بهره بردار                     ز بحر حکمت ذخّار قرآن   

بقرآن عرضه کن خود را و بشناس       بگوشت چون رسد گفتارقرآن  

     

 ز کردار بد خود ای برادر                      چرا چندین کنی آزار قرآن 

خداناخواسته با این رویّه                    مگر هستی پی پیکار قرآن 

          

  بقول و فعل زشت خود ندانی           که هردم کرده‌ای انکار قرآن  

 سزد هنگام غربت بهر یاری               شود جانهای ما ایثار قرآن   

 

آموزگار قرآن !        

     آمـوزگـار قـرآن !                             ای گوهـر معـانــی       

 آمـوخـتی ، بــخـوانـم                            آیات آسمانی

 در پای تـخته گفتی                            قرآن بهار دلهاست        

سوغاتی از محمد(ص)                     این یک کتاب زیباست

 آهــــــنگ درس قـرآن                     آوای مهــــربانی است  

 هر قــــصه قــشـنـــگش              سرمشق زندگانی است

با رنج خــــود رساندی                       ما را به گنــج ایـــمان     

این گنــج از تو دارم                         این گنج هست قرآن

 یــــادت چراغ راهــــم                  ای شمع جاودان‌ســوز !   

تصمـــــــیم دارم آن را                  خوانم به هر شب و روز

 

 

 

قرآن بخوان

 قرآن بخوان ! تمام جهان گوش می‌شود

                   غیر از تو هر چه هست فراموش می‌شود

 

ای شعله شگفت حقیقت ! چراغ درک

                پیش تشعشعات تو خاموش می‌شود

 

محو حرای زمزمه آسمانی‌ات 

               داود هم به محض تو مدهوش می‌شود

 

قرآن بخوان ـ صراحت جاری ! ـ که نای تو 

             جرعه به جرعه در نفسم نوش می‌شود

 

باغی‌ست سمت روشن اندیشه‌های بکر

            باغی که از شمیم تو گلپوش می‌شود

 

لب باز کن به زمزمه در این سکوت محض 

         قرآن بخوان ! تمام جهان گوش می‌شود

 

پیام قرآن…

 پیام همدلی‌ها ، همنوایی‌های ما،‌قرآن

          سرود عشق و راز همصدایی‌های ما ، قرآن

 

کلید گنج اسراسر خدا، مفهوم زیبایی

         برای من، برای تو ، پیامی آشنا، قرآن

 

بیا تا روشنایی ، تا خدا، تا بی‌نهایت‌ها 

       که راه آشنایی هاست بی‌چون و چرا، قرآن

 

چراغ راه تا دروازه‌های عشق و بیداری 

      و راه ارتباط سبزدلها با خدا، قرآن

 

زلال جاری نور است در جمع پریشانی 

      قیامت در قیامت می‌‌کند هر جا به یاد قرآن

 

تفاهم،‌دوستی ، همبستگی، یاری ، مددکاری  

       فراهم می‌شود در سایه پیوند با قرآن

 

جهانی را بشارت می‌دهد از صلح و آزادی 

      مداوا می‌کند درد جهان خسته را ، قرآن

 

چو خورشید است و می‌ تابد به راه روشن فردا 

     در این دریای جوشان این پم بی‌انتها ، قرآن  

 

شعر احکام تنوین و نون ساکنه

تنوین و نون ساکنه حکمش بدان ای هوشیار

      کزحکم او زینت بود اندر کلام کردگار

 

دریرملون ادغام کن ، درحرف حلق اظهارکن

      درحرف با قلبش به میم، در مابقی اخفا بیار

 

حرف حلقی شش بود ای با خدا

      همزه ،ها و   عین وحا  و   غین وخا                       

از این مطلب بازدید کنید

دعاهای ماه مبارک رمضان

اَعْمال مُشترکه در ماه رَمَضان از اوّل تا به آخر آن بعد از هر فریضه: …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عبارت ریاضی را کامل نمایید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.