مزارع و مناطق مهم شهر

مزارع و مناطق مهم سامن

 

  

اُشتِرمل

دره قشلاق

کریم آد(کریم آباد)

پشت باغا(پشت باغات)

سیاکله(سیاه کوه) اکنون مربوط به روستای وارونه است.

زرین خانه

اسیلیه

مزرانو(مزرعه نو)

حیازه

کیوره افشار

کیوره قاضی

ورکونه

مرویل

دره خونی(دره خانی)

دره کلنگ(دره دُرنا)

دره اسبی(دره سفید)

داله

می وا(جایی که تاکستان آنجا را آباد کرده)

دلزه(دزله)دژله:جایی که قلعه و حصار دارد.

زونی اؤ(رود پر آبی که آبش تا زانوی پا «زونی»می رسد)

زاغه:محل نگهداری حشم در زمستان.

یه رو را(یک روز راه)

کوهانی: اکنون مربوط به روستای وارونه است(گاوهانی=گوهان:مقدارزمینی که یک جفت گاو می تواند در یک روز شخم کند)

از این مطلب بازدید کنید

وجه تسمیه محله های شهر

سامن دارای سه محله سرکمر ، سر اسیل و محله نو می باشد . قدیمی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عبارت ریاضی را کامل نمایید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.