احادیثی در باره روزه

پایه هاى اسلام

قال الباقر علیه السلام:          بنى الاسلام على خمسه اشیاء، على الصلوه و الزکاه و الحج و الصوم و الولا

امام باقر علیه السلام فرمود:     اسلام بر پنج چیز استوار است، برنماز و زکات حج و روزه و ولایت (رهبرى اسلام

فروع کافى، ج ۴ ص ۶۲، ح ۱…

فلسفه روزه

قال الصادق علیه السلام:       انما فرض الله الصیام لیستوى به الغنى و الفقیر.

امام صادق علیه السلام فرمود:    خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند.  

من لا یحضره الفقیه، ج ۲ ص ۴۳، ح ۱

روزه آزمون اخلاص

قال امیرالمومنین علیه السلام:      فرض الله … الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق

امام على علیه السلام فرمود :     خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید

       نهج البلاغه، حکمت ۲۵۲

روزه یاد آور قیامت

قال الرضا علیه السلام:       انما امروا بالصوم لکى یعرفوا الم الجوع و العطش فیستدلوا على فقر الاخر

امام رضا علیه السلام فرمود:   مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند.                                   وسائل الشیعه، ج ۴ ص ۴ ح ۵ علل الشرایع، ص ۱۰

روزه زکات بدن

قال رسول الله صلى الله علیه و آله    لکل شیئى زکاه و زکاه الابدان الصیام

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:   براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است.  الکافى، ج ۴، ص ۶۲، ح ۳

روزه سپر آتش

قال رسول الله صلى الله علیه و آله:     الصوم جنه من النار.

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:       روزه سپر آتش (جهنم) است. «یعنى بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود.»                                                            الکافى، ج ۴ ص ۱۶۲

اهمیت روزه

قال رسول الله صلى الله علیه و آله:    الصوم فى الحر جهاد.

 رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:        روزه گرفتن در گرما، جهاد است.       بحار الانوار، ج ۹۶، ص ۲۵۷

روزه نفس

قال امیرالمومنین علیه السلام         صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام.

امیرالمومنان على علیه السلام فرمود      روزه نفس از لذتهاى دنیوى سودمندترین روزه هاست

     غرر الحکم، ج ۱ ص ۴۱۶ ح ۶۴

روزه واقعى

قال امیرالمومنین علیه السلام          الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب.

امام على علیه السلام فرمود:       روزه پرهیز از حرامها است همچنانکه شخص از خوردنى و نوشیدنى پرهیز مى کند.         بحار ج ۹۳ ص ۲۴۹

برترین روزه

قال امیرالمومنین علیه السلام      صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن.

امام على علیه السلام فرمود:   روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است.

غرر الحکم، ج ۱، ص ۴۱۷، ح ۸۰

روزه چشم و گوش

قال الصادق علیه السلام   اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک.

امام صادق علیه السلام فرمود:  آنگاه که روزه مى گیرى باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.«یعنى از گناهان پرهیز کند.»                                                                الکافى ج ۴ ص ۸۷، ح ۱

روزه اعضا و جوارح

عن فاطمه الزهرا سلام الله علیها   ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.

حضرت زهرا علیها السلام فرمود:   روزه دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه اش به چه کارش خواهد آمد.                                                                      بحار، ج ۹۳ ص ۲۹۵

روزه ناقص

قال الباقر علیه السلام   لا صیام لمن عصى الامام و لا صیام لعبد ابق حتى یرجع و لا صیام لامراه ناشزه حتى تتوب و لاصیام لولد عاق حت

امام باقر علیه السلام فرمود:  روزه این افراد کامل نیست:
۱ – کسى که امام (رهبر) را نافرمانى کند.
۲ – بنده فرارى تا زمانى که برگردد.
۳ – زنى که اطاعت شوهر نکرده تا اینکه توبه کند.
۴ – فرزندى که نافرمان شده تا اینکه فرمانبردار شود.           بحار الانوار ج ۹۳، ص ۲۹۵٫

روزه بى ارزش    قال امیرالمومنین علیه السلام
کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر و العنا

امام على علیه السلام فرمود:   چه بسا روزه دارى که از روزه اش جز گرسنگى و تشنگى بهره اى ندارد و چه بسا شب زنده دارى که از نمازش جز بیخوابى و سختى سودى نمى برد.                نهج البلاغه، حکمت ۱۴۵

روزه و صبر

عن الصادق علیه السلام فى قول الله عزوجل    «واستعینوا بالصبر و الصلوه »    قال: الصبر الصوم.

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزو جل که فرموده است: از صبر و نماز کمک بگیرید، صبر، روزه است

وسائل الشیعه، ج ۷ ص ۲۹۸، ح ۳

روزه و صدقه

قال الصادق علیه السلام   صدقه درهم افضل من صیام یوم.

امام صادق علیه السلام فرمود   یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه مستحبى برتر و والاتر است

وسائل الشیعه، ج ۷ ص ۲۱۸، ح ۶

پاداش روزه

قال رسول الله صلى الله علیه و آله: قال الله تعالى  الصوم لى و انا اجزى به

رسول خدا فرمود خداى تعالى فرموده است:   روزه براى من است و من پاداش آن را مى دهم.

وسائل الشیعه ج ۷ ص ۲۹۴، ح ۱۵ و ۱۶ ۲۷ و ۳۰

جرعه نوشان بهشت

قال رسول الله صلى الله علیه و آله من منعه الصوم من طعام یشتهیه کان حقا على الله ان یطعمه من طعام الجنه و یسقیه من شرابها.

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:   کسى که روزه او را از غذاهاى مورد علاقه اش باز دارد برخداست که به او از غذاهاى بهشتى بخورانند و از شرابهاى بهشتى به او بنوشاند.                    بحار الانوار ج ۹۳ ص ۳۳۱

خوشا بحال روزه داران

قال رسول الله صلى الله علیه و آله   طوبى لمن ظما او جاع لله اولئک الذین یشبعون یوم القیامه

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: خوشا بحال کسانى که براى خدا گرسنه و تشنه شده اند اینان در روز قیامت سیر مى شوند.                                                                             وسائل الشیعه، ج ۷ ص ۲۹۹، ح‏۲٫

مژده به روزه داران

قال الصادق علیه السلام 

من صام لله عزوجل یوما فى شده الحر فاصابه ظما و کل الله به الف ملک یمسحون وجهه و یبشرونه حتى اذا افطر.

امام صادق علیه السلام فرمود:  هر کس که در روز بسیار گرم براى خدا روزه بگیرد و تشنه شود خداوند هزار فرشته را مى گمارد تا دست به چهره او بکشند و او را بشارت دهند تا هنگامى که افطار کند.

                                                                       الکافى، ج ۴ ص ۶۴ ح ۸ بحار الانوار ج ۹۳ ص ۲۴۷

شادى روزه دار

قال الصادق علیه السلام   للصائم فرحتان فرحه عند افطاره و فرحه عند لقاء ربه

امام صادق علیه السلام فرمود:  براى روزه دار دو سرور و خوشحالى است:
۱ – هنگام افطار ۲ – هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و در قیامت)   وسائل الشیعه، ج ۷ ص ۲۹۰ و ۲۹۴ ح‏۶ و ۲۶

بهشت و باب روزه دارن

قال رسول الله صلى الله علیه و آله ان للجنه بابا یدعى الریان لا یدخل منه الا الصائمو

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:   براى بهشت درى است بنام (ریان) که از آن فقط روزه داران وارد مى شوند.

وسائل الشیعه، ج ۷ ص ۲۹۵، ح‏۳۱٫  معانى الاخبار ص ۱۱۶

دعاى روزه داران

قال الکاظم (علیه السلام)  دعوه الصائم تستجاب عند افطاره

امام کاظم (علیه السلام) فرمود:   دعاى شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب مى شود.

                                                        بحار الانوار ج ۹۲ ص ۲۵۵ ح ۳۳٫

بهار مومنان

قال رسول الله (صلى الله علیه و آله)  الشتاء ربیع المومن یطول فیه لیله فیستعین به على قیامه و یقصر فیه نهاره فیستعین به على صیامه.

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:    زمستان بهار مومن است از شبهاى طولانى اش براى شب زنده دارى واز روزهاى کوتاهش براى روزه دارى بهره مى گیرد.                                            وسائل الشیعه، ج ۷ ص ۳۰۲، ح ۳٫

روزه مستحبى

قال الصادق (علیه السلام)   من جاء بالحسنه فله عشر امثالها من ذلک صیام ثلاثه ایام من کل شهر

امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس کار نیکى انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است.                                                                              وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۳۱۳، ح ۳۳

روزه ماه رجب

قال الکاظم (علیه السلام)  رجب نهر فى الجنه اشد بیاضا من اللبن و احلى من العسل فمن صام یوما من رجب سقاه الله من ذلک النهر.

امام کاظم (علیه السلام) فرمود: رجب نام نهرى است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد خداوند از آن نهر به او مى نوشاند.

 من لا یحضره الفقیه ج ۲ ص ۵۶ ح ۲    وسائل الشیعه ج ۷ ص ۳۵۰ ح ۳

روزه ماه شعبان     قال الصادق (ع) :
من صام ثلاثه ایام من اخر شعبان و وصلها بشهر رمضان کتب الله له صوم شهرین متتابعین

 امام صادق (علیه السلام) فرمود:  هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل کند خداوند ثواب روزه دو ماه پى در پى را برایش محسوب مى کند.                 وسائل الشیعه ج ۷ ص ۳۷۵،ح ۲۲

 

افطارى دادن(۱)

قال الصادق (علیه السلام)    من فطر صائما فله مثل اجره

امام صادق (علیه السلام) فرمود:   هر کس روزه دارى را افطار دهد، براى او هم مثل اجر روزه دار است.

 الکافى، ج ۴ ص ۶۸، ح ۱

افطارى دادن (۲)

قال الکاظم (علیه السلام)    فطرک اخاک الصائم خیر من صیامک.

امام کاظم (علیه السلام) فرمود:   افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبى) بهتر است.

 الکافى، ج ۴ ص ۶۸، ح ۲

روزه خوارى

قال الصادق (علیه السلام)    من افطر یوما من شهر رمضان خرج روح الایمان من

امام صادق (علیه السلام)فرمود:   هر کس یک روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد – روح ایمان از او جدا مى شود

وسائل الشیعه، ج ۷ ص ۱۸۱، ح ۴ و ۵        من لا یحضره الفقیه ج ۲ ص ۷۳، ح ۹

رمضان ماه خدا

قال امیرالمومنین  شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهرى

امام على (علیه السلام) فرمود:   رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است. 

وسائل الشیعه، ج ۷ ص ۲۶۶، ح ۲۳٫

رمضان ماه رحمت

قال رسول الله (صلى الله علیه و آله)   … و هو شهر اوله رحمه و اوسطه مغفره و اخره عتق من النار.

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:    رمضان ماهى است که ابتدایش رحمت است و میانه اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم.                                                                              بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۳۴۲

فضیلت ماه رمضان

قال رسول الله (صلى الله علیه و آله)     ان ابواب السماء تفتح فى اول لیله من شهر رمضان و لا تغلق الى اخر لیله من

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:   درهاى آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده مى شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.                                                                                  بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۳۴۴

اهمیت ماه رمضان

 قال رسول الله (صلى الله علیه و آله) لو یعلم العبد ما فى رمضان لود ان یکون رمضان السنه
  رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:
اگر بنده «خدا» مى دانست که در ماه رمضان چیست [چه برکتى وجود دارد] دوست مى داشت که تمام سال، رمضان باشد.

                                                                 بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۳۴۶

قرآن و ماه رمضان

قال الرضا (علیه السلام)     من قرا فى شهر رمضان ایه من کتاب الله کان کمن ختم القران فى غیره من الشهور.                 امام رضا (علیه السلام) فرمود:   هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که درماههاى دیگر تمام قرآن را بخواند.                                                                                          بحار الانوار ج ۹۳، ص ۳۴۶

شب سرنوشت ساز

قال الصادق (علیه السلام)    راس السنه لیله القدر یکتب فیها ما یکون من السنه الى السنه.

امام صادق (علیه السلام) فرمود:   آغاز سال (حساب اعمال) شب قدر است. در آن شب برنامه سال آینده نوشته مى شود.

وسائل الشیعه، ج ۷ ص ۲۵۸ ح ۸

برترى شب قدر

قیل لابى عبد الله (علیه السلام)   

کیف تکون لیله القدر خیرا من الف شهر؟ قال: العمل الصالح فیها خیر من العمل فى الف شهر لیس فیها لیله القدر.

از امام صادق (علیه السلام) سوال شد:    چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟
حضرت فرمود: کار نیک در آن شب از کار در هزار ماه که در آنها شب قدر نباشد بهتر است.

 وسائل الشیعه، ج ۷ ص ۲۵۶، ح ۲

تقدیر اعمال

قال الصادق (علیه السلام)   التقدیر فى لیله تسعه عشر و الابرام فى لیله احدى و عشرین و الامضاء فى لیله ثلاث و عشر

امام صادق (علیه السلام) فرمود:   برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام مى گیرد و تصویب آن در شب بیست ویکم و تنفیذ آن در شب بیست سوم.                                                                                   وسائل الشیعه، ج ۷ ص ۲۵۹

احیاء شب قدر

عن فضیل بن یسار قال:  کان ابو جعفر (علیه السلام) اذا کان لیله احدى و عشرین و لیله ثلاث و عشرین اخذ فى الدعا حتى یزول اللیل فاذا زال اللیل صل

فضیل بن یسار گوید:
امام باقر (علیه السلام) در شب بیست و یکم و بیست سوم ماه رمضان مشغول دعا مى شد تا شب بسر آید و آنگاه که شب به پایان مى رسید نماز صبح را مى خواند.                                                           وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۲۶۰، ح ۴

زکات فطره

قال الصادق (علیه السلام)   ان من تمام الصوم اعطاء الزکاه یعنى الفطره کما ان الصلوه على النبى (صلى الله علیه و آله) من تمام الصلوه.

امام صادق (علیه السلام) فرمود:    تکمیل روزه به پرداخت زکاه یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (صلى الله علیه و آله) کمال نماز است.                                                                        وسائل الشیعه، ج ۶ ص ۲۲۱، ح ۵

آغاز ماه رمضان

قال رسول الله (ص) :     اذا استهلَّ رمضان غلقت أبوابُ النار

رسول خدا (ص) فرمود: هنگامى که هلال ماه رمضان پدیدار گردد, درهاى دوزخ بسته شود –

بحار الانوار , ج ۹۶, ص ۳۴۸, ح ۱۴٫

بهار قرآن

قال ابوجعفر(ع) :    لکلّ شىء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان

امام باقر (ع) فرماید: براى هر چیزى بهارى است و بهار قرآن ماه رمضان است.         کافى , ج ۲ , ص ۶۳۰ , ح ۱۰٫

از این مطلب بازدید کنید

دعاهای ماه مبارک رمضان

اَعْمال مُشترکه در ماه رَمَضان از اوّل تا به آخر آن بعد از هر فریضه: …

یک نظر

  1. حدیث هایی که نوشته اید باعث میشود انسان روزه بگیرد و در گرفتن روزه خود دقت کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عبارت ریاضی را کامل نمایید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.