تصاویر روستای طجر

تصاویری از روستای طجر

امامزاده ابراهیم طجر سامن

با سلام تعداد ۳۰ تصویر با کیفیت عالی از روستای طجر شهر سامن 

مطالعه مطالب بیشتر