نحوه پوشش سامنی های قدیم

عکس قدیمی از مرحوم کربلایی مقداد جهانی و مرحومه ترحم جهانی

عکس نحوه پوشش مردان و زنان قدیم سامن را نشان میدهد.    

مطالعه مطالب بیشتر